Mokslo studija „Inovacijų tinklų kūrimasis Lietuvoje: atvejų studijos“
Socialinių inovacijų instituto suburta mokslininkų komanda parengė mokslo studiją „Inovacijų tinklų kūrimasis Lietuvoje: atvejų studijos“.
Mokslo studijoje nagrinėjama inovacijų ir jų tinklų samprata, apžvelgiami inovacijų atsiradimo veiksniai, skirtingos inovacijų formos, socialinių tinklų charakteristikos, inovacijų tinklų tipai, inovacijų tinklų legitimumas bei socialinės tinklų analizės metodologiniai aspektai. Aptariama kultūros įtaka šalies inovatyvumui ir inovaciniams socialiniams ryšiams. Analizuojami pasirinkti inovacijų tinklų kūrimosi atvejai: pradedančiųjų įmonių inovacijų, momentiniai inovacijų, socialinių inovacijų ir asmeniniai inovacijų tinklai.

„Mokslo studija yra vertingas indėlis į inovacijų teorinius ir praktinius tyrimus, plečia žinias apie inovacijų atsiradimo veiksnius, formas, tinklų tipus bei inovacijų tinklų formavimosi ypatybes. Leidinys reikšmingai prisidės prie geresnio inovacijų fenomeno pažinimo ir tolesnių tyrimų šioje srityje“, – teigia prof. Dr. Jūratė Černevičiūtė.
 
Susipažinti su mokslo studijos turiniu ir įvadu galite čia.
Daugiau sužinoti apie projektą „Inovacinių tinklų Lietuvoje integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę analizė“ galite čia.

Mokslo studijos leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba.
Mokslo studija „Inovacijų tinklų kūrimasis Lietuvoje: atvejų studijos“