Inovacinių tinklų Lietuvoje integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę analizė

Vykdantysis partneris – Lietuvos socialinių tyrimų centras. Partneris – Socialinių inovacijų institutas. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto data: 2011–2013.

Projektas skirtas atlikti inovacijų tinklų Lietuvoje ir jų integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę analizę, siekiant prisidėti prie greitesnės Lietuvos pažangos naujovių (inovacijų) kūrime ir diegime. Projekto metu analizuoti veiksniai, darantys įtaką socialinei inovacijų aplinkai Lietuvoje, socialinių tinklų praktika šalyje ir už jos ribų, bei inovacinių tinklų vystymosi Lietuvoje ir jų integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę raida. Projekte taikomas ir toliau plėtojamas socialinių tinklų analizės metodas.


Inovacinių tinklų Lietuvoje integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę analizė