Mūsų išskirtinumas
Specializacija. Socialinių inovacijų institutas nuo pat įkūrimo yra susitelkęs į kelias pagrindines veiklos sritis: švietimo ir mokslo politiką, mokslo populiarinimą, jaunimo politiką, inovacijų plėtrą, emigracijos ir visuomenės saugumo tyrimus. Tai leidžia teikiant paslaugas ir vykdant projektus remtis sukaupta didele žinių baze ir plačiu ekspertų tinklu.
 
Patirtis. Per dešimt veiklos metų sukaupta vertinga patirtis ir gilus specializacijos sričių išmanymas padeda užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Turime darbo su skirtingo pobūdžio institucijomis patirties: valstybinėmis įstaigomis, verslo organizacijomis, mokslo ir studijų institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir Lietuvoje, ir užsienyje. Dirbdami su bet kuria organizacija, sugebame prisitaikyti prie jos poreikių ir ypatumų, rasti bendrą požiūrį, būti naudingi.
 
Inovatyvumas. Socialinių inovacijų instituto misijos dalis yra siekis kurti naujas socialines idėjas (socialines inovacijas), taip pat pritaikyti ir pristatyti Lietuvoje kitose šalyse sėkmingai įgyvendinamas socialines naujoves. Institutas yra iniciavęs mokslo tyrimo projektus Lietuvoje menkai tyrinėtomis temomis (pvz., inovaciniai tinklai, subjektyvus saugumas ir kt.). Instituto ekspertai noriai imasi dirbti su Lietuvos kontekste naujomis idėjomis, veiklos modeliais bei praktikomis.
 
Mokslo tyrimai. Socialinių inovacijų instituto tyrėjai nuolat dalyvauja mokslo tyrimų projektuose bei savarankiškai vykdo mokslo tyrimus, todėl ir teikdami paslaugas siekia remtis naujausiomis mokslo žiniomis bei idėjomis, gali taikyti plataus spektro ir inovatyvius tyrimo metodus.
 
Platus tyrėjų tinklas. Socialinių inovacijų instituto atliekamiems tyrimams ir projektams suburiame komandas iš mokslininkų, dirbančių geriausiose Lietuvos mokslo institucijose. Komandos sudaromos taip, kad jose dirbtų skirtingų kompetencijų ekspertai, savo žiniomis ir patirtimi papildantys vienas kitą. Komandose dirba ir teoretikai, išmanantys savo srities naujausias žinias bei tendencijas, ir praktikai, galintys pritaikyti ir įgyvendinti jas Lietuvoje. 
 
Mūsų išskirtinumas