Ekspertai

Kiekvienam Socialinių inovacijų instituto atliekamam tyrimui ar projektui suburiame specializuotą komandą iš mokslininkų, dirbančių geriausiose Lietuvos mokslo institucijose, atitinkamose srityse dirbančių ekspertų praktikų, taip pat pasitelkiame nepriklausomus konsultantus ir socialinius partnerius – atitinkamų sričių organizacijas ir asociacijas.
 
Socialinių inovacijų instituto įkūrėjos, pagrindinės projektų koordinatorės ir ekspertės yra Ingrida Gečienė ir Laima Nevinskaitė, turinčios daugiau negu 15 metų mokslo ir taikomųjų tyrimų, studijų ir strateginių dokumentų rengimo, vertinimų ir pan. patirties.

Pagrindiniai ekspertai:

Ingrida Gečienė
Partnerė, direktorė
Ingrida Gečienė mokslo srityje dirba nuo 1993 m. Turi politikos ir visuomenės magistro laipsnį (Lankasterio ir Centrinio Europos universitetų jungtinė programa). Dirbo tyrėja Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute, Socialinių tyrimų institute, Lietuvos socialinių tyrimų centre ir tyrimų vadove Viešosios politikos ir vadybos institute. Turi daugiau nei 10 metų dėstymo patirties Vilniaus universitete. Nuo 2006 m. vadovauja Socialinių inovacijų institutui. Daugiau nei 40 mokslinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje autorė. Akademiniai interesai apima migraciją, socialinę stratifikaciją ir socialinių tyrimų metodologiją. 

Laima Nevinskaitė
Partnerė, tyrėja
Dr. Laima Nevinskaitė mokslo srityje dirba nuo 2000 m. Turi Tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį (Vilniaus universitetas), yra studijavusi Amsterdamo universitete ir Humboldtų universitete. Turi daugiau nei 10 metų dėstymo Vilniaus universitete, dalyvavimo mokslo tyrimų projektuose patirties. Nuo 2006 m. nuolat dalyvauja Socialinių inovacijų instituto vykdomuose užsakomuosiuose darbuose ir tyrimo projektuose. Daugiau negu 15 straipsnių autorė ir 6 monografijų bendraautorė. Pagrindiniai akademiniai interesai yra masinės komunikacijos ir jos auditorijos, žiniasklaidos kalbos tyrimai.

Sandra Kanopkaitė
Koordinatorė, projektų vadovė
Socialinių inovacijų instituto tyrėja ir projektų vadovė. Turi tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį (Vilniaus universitetas). Mokslinių tyrimų sritys – mokslininkų indėlis į visuomenės gerovę, mokslo populiarinimas, visuomenės įtraukimas ir dalyvavimas mokslinėse diskusijose. 
 
Šarūnas Matulaitis
Skaitmeninės rinkodaros specialistas 
Turi sociologijos magistro laipsnį (Vilniaus universitetas, 2011). Veiklos sritys: kiekybiniai tyrimai, skaitmeninė rinkodara ir komunikacija, interneto projektai.