Vertybės
Viskas, ką mes darome, remiasi mūsų vertybėmis. Mes tikime šiomis vertybėmis ir vadovaujamės jomis priimdami sprendimus, atlikdami darbus, bendraudami tarpusavyje ir su klientais.
 
Aistra ir smalsumas. Kiekvieną iššūkį priimame su energija ir ryžtu. Siekdami tikslų, esame pasirengę išeiti iš savo komforto zonos, įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Imamės naujų anksčiau nebandytų dalykų ir tikime, kad nėra nieko neįmanomo.
 
Kokybė ir atsakomybė. Siekiame išskirtinės kokybės teikdami paslaugas, vykdydami projektus ir tyrimus. Visoje veikloje vadovaujamės sąžiningumo ir atsakomybės principais, todėl visada galime didžiuotis tuo, ką darome.
 
Bendradarbiavimas. Savo veikloje remiamės ryšiais su Lietuvos ir užsienio partneriais, esame atviri visiems, norintiems drauge realizuoti naujas idėjas.
 
Poveikis. Siekiame, kad mūsų veikla kurtų realią vertę, o projektai ir tyrimai darytų poveikį visuomenei. Siekiame siūlyti ir inicijuoti reikšmingus pokyčius, prisidėti prie tvarios visuomenės plėtros.

Lygios galimybės. Savo veikloje – darbuotojų, praktikantų ir visų kitų, su kuriais bendradarbiaujame, atžvilgiu – vadovaujamės lygių galimybių, nediskriminacijos, darbo ir asmeninio gyvenimo balanso užtikrinimo principais. Socialinių inovacijų instituto Lygių galimybių politikos įgyvendinimo planas.
 
Esame įsipareigoję aplink mus esančioms bendruomenėms ir siekiame prisidėti prie jų vystymosi bei joms aktualių problemų sprendimo. Šiuo tikslu Institutas iniciavo Lietuvoje visiškai naują socialinę iniciatyvą – Mokslo krautuvę, kurios tikslas – priartinti mokslą prie visuomenės. Į Mokslo krautuvę gali kreiptis organizacijos, kurios turi tyrimo vertą problemą ir negali skirti tam daug finansinių resursų, o Institutas padeda surasti tyrėjus, galinčius ją išspręsti. Instituto komanda noriai imasi realias problemas sprendžiančių temų ir tyrimų. Taip elgtis skatina tikėjimas, jog kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie mus supančios aplinkos pokyčių.
 
Vertybės