Mokslo tyrimai
Manome, kad sėkmingai visuomenės raidai ir sėkmingai įvairių visuomenės sričių politikai reikalingi inovatyvūs mokslo tyrimai, leidžiantys geriau pažinti visuomenę, pasiūlyti visuomenės būklę atitinkančius sprendimus. Socialinių inovacijų institutas, bendradarbiaudamas su valstybinėmis ir privačiomis švietimo ir mokslo institucijomis, rengia ir įgyvendina socialinių mokslo sričių mokslo tyrimų projektus aktualiomis ir inovatyviomis temomis.