Socialinės inovacijos
Socialinės inovacijos – tai naujos idėjos (produktai, paslaugos ir modeliai), kuriais tenkinami įvairaus pobūdžio socialiniai poreikiai, sprendžiamos socialinės ir ekonominės problemos. Socialinių inovacijų siūlomos priemonės remiasi socialiniais santykiais ir naujais šių santykių modeliais.
 
Socialinėmis inovacijomis siekiama gerinti individų ir visos visuomenės gerovę. Jos apima daug sričių, nuo naujų socialinių paslaugų teikimo modelių iki specializuotų socialinių tinklų internete, nuo naujų mokytojų kvalifikacijos kėlimo formų iki priemonių, skatinančių miesto gyventojus iškeisti automobilius į dviračius, ar globalių sąžiningos prekybos tinklų kūrimo. Pastaruoju metu socialinių inovacijų požiūris apima ne tik naujus viešojo valdymo modelius, peržengiančius tradicinių atsakomybės sričių ribas ir įtraukiančius piliečius į socialinių bei globalių iššūkių sprendimą, bet ir pasitikėjimo bei rizikos toleravimo kultūros, kurios reikia skatinant mokslo bei technologines inovacijas, kūrimą.
 
Dėmesys socialinėms inovacijoms ypač padidėjo po pastarosios globalios krizės, kuri parodė, kad vis daugiau šiuo metu pasaulyje sprendžiamų problemų yra socialinės prigimties arba turinčios didelę įtaką socialinei sričiai. Bene svarbiausios iš jų yra nedarbas, visuomenės senėjimas ir klimato kaita. Didėjantis nedarbas dažnai lemia augantį nusikalstamumą ir socialinę atskirtį. Visuomenės senėjimas, susijęs su išlaidomis sveikatos priežiūrai, po krizės tapo dar didesne problema, turinčia įtakos valstybės finansams. Kova su klimato kaita taip pat darys vis didesnę įtaką visuomenės pokyčiams.

Pabrėžiama, kad socialinių inovacijų nauda nebūtinai yra pelnas, dažniausiai tai yra sumažėjusios viešosios išlaidos išsprendus konkrečią socialinę problemą, pavyzdžiui, įdiegus paslaugą, dėl kurios palengvėja globos ir medicinos paslaugas seniems žmonėms teikiančių organizacijų veiklos koordinavimas. Pelno negaunama, tačiau sumažėja viešosios ligonių priežiūros išlaidos.
Parengta pagal: Empowering People, Driving Change: Social Innovation in the European Union. 2011. 

Kaip ir rinkoje, kur nauja idėja tampa inovacija tik tada, kai ji yra panaudojama naujam produktui sukurti, taip ir nauja socialinė idėja tampa inovacija tada, kai ji yra įgyvendinama ir suteikia naudą. Todėl Institutas siekia atkreipti viešosios politikos formuotojų, nevyriausybinių organizacijų, socialiai atsakingo verslo dėmesį į naujas idėjas ir skatinti įgyvendinti jas savo veikloje.
Socialinės inovacijos