Emigracija, diasporos politika
Atsižvelgdamas į emigracijos mastą, Institutas siekia prisidėti prie šios problemos sprendimo, tirdamas jos priežastis bei ryšių su diaspora stiprinimo galimybes. Institutas yra atlikęs tyrimus, skirtus Lietuvos diasporos potencialo panaudojimui Lietuvoje galimybėms, mokslininkų emigracijos priežastims ir pritraukimo galimybėms, yra parengęs Protų susigrąžinimo programos gaires. 

Darbai ir projektai:

Lietuvos diasporos profesionalų tinklų potencialo panaudojimo tyrimas (mokslo projektas)
Projekto partneris. Vykdantysis partneris – Mykolo Romerio universitetas. 2013–2015. 
 
Sociologinis kiekybinis ir kokybinis vizitams atvykusių mokslininkų ir Lietuvos mokslinių institucijų tyrimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. 2007–2008. 
 
Protų susigrąžinimo programos rengimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. 2008.