(Re)migrantų socialinės perlaidos visuomenės gerovės augimui: iššūkiai ir patirtys lyginamojoje perspektyvoje

Projekto vykdantysis partneris – Vytauto Didžiojo universitetas. Partneriai – Socialinių inovacijų institutas, Globalios Lietuvos lyderiai. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Projekto data: 2020–2021.

Lietuva ir kitos posocialistinės šalys, pvz., Lenkija ir Kroatija, dėl masinės emigracijos yra netekusios ženklios gyventojų dalies. Dažniausiai iš šalies išvykta jauni, išsilavinę ir ekonomiškai aktyvūs žmonės, tad „siunčiančios“ šalys kenčia dėl mažėjančios darbo jėgos, protų nutekėjimo, visuomenės senėjimo ir pan. Vis dėlto pastarąjį dešimtmetį vėl atkreiptas dėmesys į teigiamą (re)migrantų vaidmenį prisidedant prie savo kilmės šalių gerovės. Projektas remiasi Centrinės ir Rytų Europos šalyse mažai tyrinėta socialinių perlaidų teorine perspektyva. Projekte siekiama kompleksiškai ištirti (re)migrantų socialinių perlaidų poveikį savo kilmės šalių visuomenės gerovės augimui, analizuojant socialinių perlaidų raišką, iššūkius ir įgyvendinimo patirtis lyginamojoje posocialistinių šalių perspektyvoje.
 
Projekte siekiama:
1. Išnagrinėjus tarptautinę tyrimų patirtį, parengti (re)migrantų socialinių perlaidų tyrimų teorinę prieigą ir metodologiją, kuri galėtų būti taikoma kartotiniams ir tarptautiniams lyginamiesiems tyrimams;
2. Nustatyti socialinių perlaidų raiškos būdus: veikėjus, formas, procesą, poveikį kilmės šalies gyventojų vertybėms ir kasdieniniam elgesiui;
3. Ištirti socialinių perlaidų poveikį viešajam, privačiam ir nevyriausybiniam sektoriams, nagrinėjant valstybinių ir NVO programų vaidmenį mobilizuojant (re)migrantų indėlį;
4. Nustatyti veiksnius, lemiančius (re)migrantų socialinių perlaidų formas ir perdavimo procesą;
5. Išnagrinėti (re)migrantų migracijos kultūros, tapatybės, moralinių laikysenų ir emocijų sąsajas su socialinių perlaidų aktyvumu;
6. Išnagrinėti migracijos diskursų vaidmenį viešojoje erdvėje ir (re)migrantų socialiniuose tinkluose socialinių perlaidų perdavimo procese;
7. Pateikti rekomendacijas (re)migrantų įtraukimo politikos formuotojams.

Projekte naudojami giluminių interviu, fokusuotos grupės ir diskurso analizės metodai. Tyrimo rezultatai bus pristatomi straipsniuose tarptautiniuose žurnaluose, mokslo studijoje bei konferencijose. Tyrimas padės užpildyti šios srities tyrimų spragą Lietuvoje bei Centrinėje ir Rytų Europoje, sukurs pagrindą sisteminiams socialinių perlaidų ir jų poveikio tyrimams Lietuvoje, sustiprins (re)migrantų įtraukimo į kilmės šalies visuomenių gerovės didinimą politiką ir prisidės prie šios temos mokslinių diskusijų užsienyje.


(Re)migrantų socialinės perlaidos visuomenės gerovės augimui: iššūkiai ir patirtys lyginamojoje perspektyvoje