Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos

Projekto vykdantysis partneris – Lietuvos socialinių tyrimų centras. Partneris – Socialinių inovacijų institutas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Projekto data: 2015–2017.

Lietuvos geopolitinė situacija kelia iššūkių gerovės visuomenės vystymuisi Lietuvoje. Būtina kelti klausimus, kaip suvokiama geopolitinė grėsmė lemia žmonių subjektyvų saugumą, kaip šis subjektyvus saugumas veikia žmonių gerbūvio jausmą ir kokias skatina kurti ateities strategijas. Projekto tikslas ‐ nustatyti geopolitinių veiksnių įtaką gyventojų subjektyviam saugumui. 

Projekte remiamasi žmonių saugumo koncepcija ir tyrimų kryptimi, kurioje grėsmė saugumui suvokiama kaip grėsmė žmogaus gyvenimo kokybei. Taip pat akcentuojamas diskursinis saugumo pobūdis, kai laikoma, kad saugumas priklauso (ne tik) nuo objektyvių veiksnių, bet konstruojamas kalbant apie jį. Tyrimas aktualus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniame kontekste, ypač įvertinant šių teorinių prieigų aiškinamąją galią bei pateikiant duomenis palyginamiesiems subjektyvaus saugumo tyrimams. Praktinis tyrimo aktualumas realizuojamas pateikiant rekomendacijas saugumo ir gerovės valstybės politiką formuojantiems politikos veikėjams.

Projekte bus ištirti Lietuvos gyventojų subjektyvaus saugumo supratimo ypatumai ir jį lemiantys veiksniai, gerbūvio sritys, kurias paveikia suvokiamos geopolitinės grėsmės, kuriamų ateities strategijų, reaguojant į iš geopolitinės situacijos kylančias grėsmes, tipai, ypatumai, ir jas lemiantys veiksniai. Taip pat tiriamas grėsmės konstravimas žiniasklaidoje, kuri yra vienas iš pagrindinių žinių apie galimas grėsmes ir jų implikacijas šaltinis. Siekiama pateikti apibendrintą subjektyvų saugumą lemiančių veiksnių modelį ir išvesti subjektyvaus saugumo indeksą. 

Projekte bus parengta subjektyvaus saugumo tyrimo metodologija, kuri galėtų būti naudojama tęstiniams ir palyginamiesiems subjektyvaus saugumo tyrimams. Tyrimas bus atliktas pasitelkiant kokybinius interviu ir reprezentatyvią gyventojų apklausą, taip pat bus atlikta žiniasklaidos turinio analizė. Tyrimo rezultatai bus pristatyti moksliniuose straipsniuose anglų kalba, monografijoje, seminare ir baigiamojoje konferencijoje.


Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos

Janušauskienė, Diana; Vileikienė, Eglė; Nevinskaitė, Laima; Gečienė, Ingrida. Subjektyvus grėsmių suvokimas: ar Lietuvos gyventojai jaučiasi saugūs? Filosofija Sociologija, 28 (2), 2017, 99-108.
 
Janušauskienė, Diana; Vileikienė, Eglė; Nevinskaitė, Laima; Gečienė, Ingrida. Ar Lietuvos gyventojai jaučiasi saugūs? Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2017. ISBN 978-9955-531-60-9
 
Nevinskaitė, Laima. Framing Russia as Threat in the Lithuanian Media: Corpus Analysis. Lituanus, 63 (4), 2017, 28–42.