Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimui (II ciklas)
Viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas kviečia teikti paraiškas mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimui.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo centrai (aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų institutai ir pan.), Lietuvos įmonių asociacijos, aukštųjų technologijų įmonės, bendrojo lavinimo mokyklos, studentų mokslinės draugijos, kiti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, vykdantys veiklą ne mažiau nei 2 metus.

Paraiškos priimamos nuo 2013 m. gegužės 24 d. 10 val. iki 2013 m. birželio 14 d. 16.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos arba paraiškų skaičiui pasiekus 50 paraiškos nepriimamos.

Paraiškos teikiamos per elektroninę paraiškų teikimo sistemą EPPAS.

Paraiškose įvardintų renginių pradžia – ne anksčiau nei 2013 m. liepos 8 d. Renginiai turi įvykti iki 2014 m. vasario 1 d.

Daugiau informacijos: http://www.mokslopopuliarinimas.lt/
Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimui (II ciklas)