Publikacijos
Instituto atliekamus mokslo tyrimų rezultatus siekiame pristatyti mokslininkų bendruomenei ir visuomenei, rengdami mokslo publikacijas, skelbiamas moksliniuose žurnaluose ir kolektyvinėse monografijose. Čia pateikiamas publikacijų sąrašas apima tik su Socialinių inovacijų instituto prieskyra paskelbtas publikacijas. 

2017 metų publikacijos

Janušauskienė, Diana; Vileikienė, Eglė; Nevinskaitė, Laima; Gečienė, Ingrida. Subjektyvus grėsmių suvokimas: ar Lietuvos gyventojai jaučiasi saugūs? Filosofija Sociologija, 28 (2), 2017, 99-108.
 
Janušauskienė, Diana; Vileikienė, Eglė; Nevinskaitė, Laima; Gečienė, Ingrida. Ar Lietuvos gyventojai jaučiasi saugūs? Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2017. ISBN 978-9955-531-60-9
 
Nevinskaitė, Laima. Framing Russia as Threat in the Lithuanian Media: Corpus Analysis. Lituanus, 63 (4), 2017, 28–42.
 
2016 metų publikacijos

Nevinskaitė, Laima. Social Remittances from the Professional Diaspora: The Issue of Home-Country Receptivity. Central and Eastern European Migration Review, 52016, 135–153. ISSN 2300-1682. 

2015 metų publikacijos

Eriksonas, Linas; Gečienė, Ingrida; Nevinskaitė, Laima; Tauraitė-Kavai, Erika; Žvinklienė, Alina. Inovacijų tinklų kūrimasis Lietuvoje: atvejų studijos. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Socialinių inovaci­jų institutas, 2015. 200 p. ISBN 978-609-95786-1-3. 

Gudelis, Dangis; Gečienė, Ingrida; Nevinskaitė, Laima, Jakulevičienė, Lyra; Klimavičiūtė, Luka; Kanopkaitė, Sandra. Diasporos profesionalai: kaip juos telkti kuriant Lietuvos gerovę. Vilnius: Saulelė, 2015. 368 p. ISBN 978-9955-763-22-2.

2013 metų publikacijos

Gečienė, Ingrida. The Role of Social Innovations’ Networks in Regional Development. Proceedings of 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2013), 2013, p. 333-341. ISBN 978-9944-380-09-6.

2012 metų publikacijos

Gečienė, Ingrida; Matulaitis, Šarūnas. Lithuanian Diaspora Role in Sustainable Development of Country. Regional Formation and Development Studies, 3 (8), p. 84-91. ISSN 2029-9370.

Gudelis, Dangis; Gečienė, Ingrida; Jakulevičienė, Lyra. Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių narių geroji praktika: tyrimo ataskaita. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012.

2011 metų publikacijos

Gečienė, Ingrida. Transnacionalinė Lietuvos mokslininkų migracija ir tapatumo raiška, in Vytis Čiubrinskas (sud.) Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. Kaunas: VDU leidykla, 2011, p.185-202. ISBN 978-9955-12-750-5.

2007 metų publikacijos

Gečienė, Iingrida. A Subjective Evaluation of the Quality of Life in Lithuania: A Comparative Perspective, in Aida Savicka (ed.) Lithuanian Identity and Values. Washington: The Council for Research in Values and philosophy, 2007, p.147-166. ISBN 978-1-56518-236-3.

Gečienė, Ingrida. The obstacles of social inclusion of disadvantaged youth: Lithuanian experience  in comparison with other EU countries, in Collection of Papers from the 1st PhD Students´ International Conference “my-PhD”. Bratislava, Slovakia, 2007, p. 98-105. ISBN 978-80-89149-12-4. 
Publikacijos