Projektų, programų ir priemonių vertinimas
Instituto darbuotojai atlieka projektų, programų, atskirų projektuose vykdomų priemonių vertinimą.
 
Programų ar projektų vertinimas yra sistemingas ir objektyvus informacijos rinkimas ir analizė, siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti vertinamos veiklos tikslai ir uždaviniai, įvertinti jų efektyvumą, poveikį ir tvarumą. Programas ar projektus vykdančioms organizacijoms vertinimas reikalingas įvertinti įdėtų pastangų sėkmingumą, gauti informacijos veiklų tobulinimui ir mokymuisi ateityje, taip pat parodyti savo atskaitomybę finansuotojams ir visuomenei. Programos ar projekto finansuotojams vertinimas reikalingas kaip jų priežiūros priemonė bei būdas nustatyti įdėtų išteklių panaudojimo efektyvumą ir poveikį.
 
Instituto atliktų vertinimų pavyzdžiai:
  • „Tyrėjų nakties“ vertinimas, 2010–2015.
  • Su partneriais vykdyto ESF finansuojamo projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį“ vertinimas, 2011–2014.
  • Bandomojo vadybos ir ekonomikos studijų programų praktikos organizavimo modelio veikimo vertinimas. Užsakovas –  Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, 2011–2012.
  • „Kartų namų“ projekto įgyvendinimo vertinimas. Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje, 2009–2012.
  • Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse kokybės vertinimas. Užsakovas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.
  • Jaunimo darbo centrų teikiamų paslaugų jaunimui vertinimas. Užsakovas – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos, 2008.
Grįžti į paslaugų sąrašą.