Užsienio patirties analizės
Organizacijai norint plėtoti veiklą ar susiduriant su nauja problema, yra menkai tikėtina, kad kas nors kitas kur nors kitur nėra sprendęs panašių problemų ar vykdęs panašių plėtros veiklų. Kam išradinėti dviratį, jei galima pasimokyti iš kitų patirties? Institutas gali atlikti užsienio patirties ar apskritai gerosios patirties (įtraukiant ir kitur Lietuvoje sukauptą patirtį) analizę. Tokioje analizėje apžvelgiami tam tikroje srityje kitose šalyse ar Lietuvoje taikomi veiklos būdai, problemų sprendimai, kylantys iššūkiai, jais remiantis suformuluojamos rekomendacijos dėl gerųjų praktikų taikymo klientų veikloje. Tai leidžia ne tik gauti naujų idėjų, bet ir sumažinti riziką išvengiant kitų padarytų klaidų. Gerosios patirties analizės gali būti rengiamos kaip atskiri darbai arba sudėtinė didesnių projektų dalis.
 
Instituto atliktų užsienio patirties studijų pavyzdžiai:
  • Studija „Šveicarijos ir kitų užsienio šalių NVO sektoriaus lėšų paieškos ir generavimo geroji praktika bei praktinės pritaikymo NVO tinklui galimybės“. Atlikta Instituto įgyvendintame projekte „NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo stiprinimas, plėtojant jo institucinius gebėjimus“, 2013.
  • Studija „Šveicarijos ir kitų užsienio šalių NVO sektoriaus gebėjimų dalyvauti viešojoje politikoje ir sprendimų priėmimo procese geroji praktika“. Atlikta Instituto įgyvendintame projekte „NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo stiprinimas, plėtojant jo institucinius gebėjimus“, 2013.
  • Užsienio šalių patirties protų susigrąžinimo ir pritraukimo srityje analizė (Protų susigrąžinimo programos sudedamoji dalis). Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, 2007–2008.
Grįžti į paslaugų sąrašą.