Strateginių ir metodinių dokumentų rengimas
Instituto ekspertai rengia įvairius strateginius ir metodinius dokumentus: koncepcijas, gaires, programas, modelius, metodines priemones, procedūrų aprašymus ir pan.
 
Strateginiai dokumentai reikalingi, kai reikia apibrėžti naujos inovatyvios veiklos koncepciją, modelį, nubrėžti organizacijos veiklos gaires. Metodiniais dokumentais detaliau apibrėžiamos konkrečios veiklos, apibūdinamos veiklos procedūros. Strateginiai ir metodiniai dokumentai dažnai rengiami įgyvendinant projektus, kuriais kuriami ir išbandomi nauji įvairių sričių veiklos modeliai, kuriamos naujoviškai veikiančios organizacijos.  
 
Instituto parengtų strateginių dokumentų pavyzdžiai:
  • Kartų namų veiklos koncepcijos ir modelio parengimas. Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje, 2009–2012.
  • Protų susigrąžinimo programos parengimas. Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, 2007–2008.
  • Konkursinio mokslininkų vizitų finansavimo schemos sukūrimas. Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, 2006.
Instituto parengtų metodinių dokumentų pavyzdžiai:
  • Pedagoginių stažuočių metodinių priemonių rinkinio parengimas. Užsakovas – Nacionalinė švietimo agentūra, 2020–2021. 
  • Ilgalaikių pedagogų stažuočių priemonių rinkinio parengimas. Užsakovas – Ugdymo plėtotės centras, 2013–2014.
  • Studentų praktikų metodinių priemonių parengimas. Užsakovas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, 2011–2012.
  • Priemonių rinkinių studentams, dėstytojams, praktikų organizavimo specialistams parengimas. Užsakovas  – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje, 2009–2012.
  • Motyvacinių seminarų nekvalifikuotam ir nemotyvuotam jaunimui metodikos parengimas. Užsakovas – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.
Grįžti į paslaugų sąrašą.