Specializuoti tyrimai
Galime atlikti apibrėžtų žmonių grupių apklausas (pvz., mokslininkų, studentų, tam tikrų įstaigų specialistų, tam tikros srities ekspertų ir t.t.), taip pat taikyti kitus tyrimų metodus. Šiuos tyrimus atliekame kaip atskirus darbus, pateikiamus ataskaitos forma su išsamia surinktų duomenų analize ir rekomendacijomis, arba kaip sudėtinę didesnių projektų dalį, kai tyrimų duomenys reikalingi situacijos analizei, sprendimų paieškai ir pagrindimui. Mūsų galimi taikyti tyrimo metodai apima, bet neapsiriboja, šiais metodais:
  • Specializuotų grupių apklausos
  • Kokybiniai, ekspertiniai interviu
  • Fokusuotų grupių diskusijos
  • Žiniasklaidos turinio analizė
Kadangi Instituto darbuotojai yra aktyvūs mokslininkai, savo klientams galime pasiūlyti labai specializuotus ir inovatyvius tyrimo metodus. Padedame tinkamai pasirinkti reikiamą tyrimo modelį, surinkti ir apdoroti informaciją, leidžiančią priimti kokybiškus sprendimus.

Instituto atliktų tyrimų pavyzdžiai:
  • Klasterių įmonių imtis ir tarpsektorinė dimensija Lietuvoje. Užsakovas – Šiaurės miestelio technologijų parkas, 2013.
  • Studentų, aukštųjų mokyklų ir įmonių tyrimas, atliktas atliekant bandomąjį vadybos ir ekonomikos studijų programų praktikos organizavimo modelio vertinimą (internetinės apklausos). Užsakovas – Lietuvos verslo darbdavių asociacija, 2012.
  • Trečiųjų šalių piliečių ir Šiaurės Lietuvos regiono darbdavių tyrimai (apklausos). Užsakovas – VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, 2009.
  • Jaunimo informavimo apie jaunimo politiką savivaldybėse tyrimas (žiniasklaidos turinio analizė, ekspertiniai interviu). Užsakovas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.
  • Sociologinis kiekybinis ir kokybinis vizitams atvykusių mokslininkų ir Lietuvos mokslinių institucijų tyrimas (kokybiniai interviu, internetinė apklausa). Užsakovas - Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“, 2007 – 2008.
Grįžti į paslaugų sąrašą.