Socialinės atskirties mažinimas
Institutas siekia prisidėti prie mažiau galimybių turinčių grupių (moterų, jaunimo, senyvo amžiaus, tautinių mažumų, neįgaliųjų ir kitų) socialinės integracijos į visuomenę. Institutas yra rengę nekvalifikuoto ir nemotyvuoto jaunimo motyvacinių seminarų metodiką, sukūręs kartų namų koncepciją ir modelį, atlikęs tyrimą, skirtą trečiųjų šalių piliečių integracijai į darbo rinką.

Darbai ir projektai:


Kartų namų veiklos koncepcijos ir modelio parengimas, mokymų ir apskritųjų stalų organizavimas, projekto įgyvendinimo vertinimas
Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje, projektas „Diena kartu: kartų savipagalbos modelis“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 2009–2012.
 
Šiaurės Lietuvos regiono darbdavių tyrimas
Užsakovas – VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, projektas „Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione“, finansuojamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą. 2009.
 
Trečiųjų šalių piliečių (aukštos kvalifikacijos specialistų, turinčių leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje bei leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) tyrimas
Užsakovas – VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, projektas „Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione“, finansuojamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą. 2009.
 
Motyvacinių seminarų nekvalifikuotam ir nemotyvuotam jaunimui metodikos parengimas
Užsakovas – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos Komisijos finansuojamas projektas „Naujų inovatyvių paslaugų jaunimui vystymas siekiant sumažinti jaunimo nedarbą ir palengvinti atėjimą į darbo rinką“. 2008.

Grįžti į veiklos sričių sąrašą.