Socialinė ekologija
Institutas, siekdamas darnios plėtros tikslų, skatina socialinę atsakomybę ir ekologinį sąmoningumą, analizuodamas sąryšį tarp žmonių ir jų aplinkos, tirdamas socialines ekologinių problemų priežastis. Tarp šios srities Instituto atliktų darbų – ekologinio sąmoningumo Lietuvoje tyrimai.

Darbai ir projektai:

Ekologinio sąmoningumo vystymasis Lietuvoje (tyrimas)
Instituto iniciatyva atliktas tyrimas. 2015.
 
Ekologinė savimonė Lietuvoje (tyrimas)
Instituto iniciatyva atliktas tyrimas. 2012.

Grįžti į veiklos sričių sąrašą.