Projektų rengimas ir administravimas
Institutas yra sėkmingai parengęs ir įgyvendinęs ne vieną projektą, finansuotą iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų schemą, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą, Europos socialinio fondo, Lietuvos mokslo tarybos lėšų. Sukauptą projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį galime panaudoti teikdami projektų paraiškų rengimo ir projektų administravimo paslaugas kitoms organizacijoms. Projektų rengimo paslauga apima:
  • Finansavimo galimybių nustatymą
  • Galimybių studijų rengimą
  • Projekto planavimą
  • Paraiškos parengimą
Projektų administravimo paslauga apima:
  • Mokėjimų prašymų rengimas
  • Pirkimų organizavimas
  • Ataskaitų administruojančioms institucijoms rengimas
  • Projektų viešinimą
 Grįžti į paslaugų sąrašą.