Mokymai (mokymų programų parengimas, organizavimas ir vedimas)
Mokymai ir nuolatinis tobulėjimas – kiekvienos organizacijos sėkmingos plėtros garantas. Mokymai organizacijoms reikalingi vykdant projektus, apmokant darbuotojus dirbti pagal naujus modelius ir procedūras. Taip pat reikalingi mokymai projektų tikslinėms grupėms (naudos gavėjams), siekiant joms pristatyti projekte sukurtas ir diegiamas naujoves, jų teikiamas naujas galimybes, apmokyti veikti naujų modelių sąlygomis. Nuolatiniams organizacijų darbuotojams teikiami mokymai kelia jų kompetenciją, didina lojalumą, pasitenkinimą darbu.
 
Institutas gali teikti mokymus, susijusius su instituto veiklos sritimis (NVO veikla, finansavimo pritraukimas ir pan.), taip pat organizuoti mokymus daugeliu kitų temų, pritraukdamas išorinius lektorius. Organizuojamus mokymus veda kompetentingi lektoriai, savo srities ekspertai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Mokymus paprastai sudaro teorinė ir praktinė dalys, analizuojami realūs iššūkiai, o temos visada adaptuojamos pagal kliento poreikius.
 
Instituto vykdytų mokymų pavyzdžiai:
  • Mokymų tema „Projektų rengimas ir valdymas“ pravedimas. Užsakovas – UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, 2014.
  • Praktikos tutorių mokymų organizavimas. Užsakovas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, 2011–2012.
  • Studentų parengimo tarptautinei praktikai ir praktikų bei stažuočių organizavimo specialistų mokymų programos sukūrimas ir mokymų pravedimas. Užsakovas  – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje, 2009–2012.
  • Neformalaus mokymo programų parengimas ir įgyvendinimas.  Užsakovas – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, 2011.
  • Kartų namų darbuotojų ir savanorių mokymai. Užsakovas  – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje, 2009.
Grįžti į paslaugų sąrašą.