Jaunimo politika
Institutas skiria daug dėmesio jaunosios kartos ugdymui ir siekia aktyviai bendradarbiauti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis. Institutas dalyvavo Europos Komisijos finansuotame tarptautiniame projekte „Jaunimo užimtumas“, taip pat yra atlikęs jaunimo politikos plėtros savivaldybėse tyrimą, jaunimo politikos kokybės dviejose savivaldybėse vertinimą.

Darbai ir projektai:


Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse kokybės vertinimas
Užsakovas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2008.
 
Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių apklausa
Užsakovas –Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2008.
 
Jaunimo informavimo apie jaunimo politiką savivaldybėse tyrimas
Užsakovas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2008.

Grįžti į veiklos sričių sąrašą.