Inovacijų plėtra
Pagrindinis Instituto veiklos tikslas yra skleisti ir įgyvendinti socialines inovacijas visose minėtose veiklos srityse, todėl Institutas taip pat domisi pačių inovacijų kūrimo ir jų kultūrinės aplinkos analizavimu. Institutas yra parengęs įmonių augimo vadovą, įgyvendinęs projektą, skirtą inovacijų tinklų integracijai į Europos mokslinių tyrimų erdvę, išleidęs mokslo studiją, skirtą inovacijų tinklų kūrimuisi Lietuvoje.

Darbai ir projektai:


Mokymai „Socialinio verslumo ugdymo programa“
Finansuota iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšų. 2017.

Inovacinių tinklų Lietuvoje integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę analizė (mokslo projektas)
Projekto partneris. Vykdantysis partneris – Lietuvos socialinių tyrimų centras. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. 2011–2013. 
 
Įmonės augimo vadovas: nuo produkto idėjos iki investicijų grąžos (studija)
Užsakovas – Šiaurės miestelio technologijų parkas. 2010. 
 
Technologijų demonstravimo ir testavimo centro galimybių studija
Užsakovas – viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“. 2010.

Grįžti į veiklos sričių sąrašą.