Galimybių studijų rengimas
Organizacijoms, vykdančioms plėtros projektus mūsų specializacijos srityse, galime parengti galimybių studiją.
 
Galimybių studija yra skirta išanalizuoti pradinius klausimus, susijusius su organizacijos sugeneruota idėja ar planuojamu projektu. Galimybių studija padeda blaiviai įvertinti turimą idėją ir nuspręsti, ar verta į ją investuoti laiką, resursus ir energiją. Galimybių studija padeda įvertinti socialinę ir ekonominę idėjos įgyvendinimo aplinką, numatyti galimus finansavimo šaltinius, įvertinti rizikas ir poveikį aplinkai, suprasti projekto įgyvendinimo alternatyvas, bei atsakyti į kitus pradiniame idėjos vystymo etape svarbius klausimus. Kokybiškai parengta galimybių studija organizacijai leidžia priimti naudingiausią sprendimą, taip pat yra svarbus faktorius siekiant gauti lėšų projekto finansavimui.
 
Instituto parengtų galimybių studijų pavyzdžiai:
  • Humanitarinių ir socialinių mokslų kompleksinės programos galimybių studija. Užsakovas – asociacija „Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris“, 2012.
  • Studija „Specialistų rengimo Lietuvos institucijų galimybės užtikrinti inžinierinės pramonės konkurencingumo augimą“ (su „Visionary Analytics“). Užsakovas – Lietuvos inžinierinės pramonės asociacija, 2013.
  • Technologijų demonstravimo ir testavimo centro galimybių studija. Užsakovas – „Saulėtekio slėnis“, 2010.
Grįžti į paslaugų sąrašą.