LOESS: Žinių apie dirvožemio būklę gerinimas sukuriant visuomeninę švietimo ekosistemą
Socialinių inovacijų institutas pradeda dalyvauti Europos Horizonto projekte LOESS: ‘Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health’ (Žinių apie dirvožemio būklę gerinimas sukuriant visuomeninę švietimo ekosistemą). Įgyvendami ES misiją „Europos dirvožemio būklės gerinimas“, 20 projekto partnerių iš 15 Europos šalių trims metams sujungs jėgas, siekdami identifikuoti, sukurti ir išbandyti švietimo apie dirvožemio būklę metodologijas ir įrankius.

Projekto LOESS tikslas yra didinti žinomumą apie dirvožemio svarbą ir jo funkcijas bei gerinti žinias apie dirvožemį visoje Europoje. Siekdamas šio tikslo, konsorciumas identifikuos ir sujungs į tinklą įvairias šioje srityje dirbančias organizacijas ir asmenis; apžvelgs esamą švietimo priemonių apie dirvožemį pasiūlą; nustatys švietimo apie dirvožemio būklę poreikius; sukurs ir išbandys įvairius kursus, mokymo(si) modulius ir priemones. Šios priemonės ir metodologijos bus viešinamos ir jomis bus skatinama naudotis per praktines veiklas, paremtas bendruomenės įtraukimu į tyrimus ir mokymąsi. LOESS pagerins žinias apie dirvožemį, sukurdamas švietimo ekosistemą, skatinančią tikslinių grupių gebėjimų ugdymą, pasikeitimą žiniomis ir tarpusavio mokymąsi.

Projekto partneriai
 • Wissenschaftsladen Bonn e. V. (WILA Bonn), vokietija – projekto koordinatorius
 • European Schoolnet (EUN), Belgija
 • Vetenskap & Allmänhet (VA), Švedija
 • University of Innsbruck (UIBK), Austrija
 • University of Sassari (UNISS), Italija
 • Justinmind SL (JIM), Ispanija
 • Technological University Dublin (TUD), Airija
 •  University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (UCM), Slovakija
 • Wageningen University (WU), Nyderlandai
 • Center for Promotion of Science (CPN), Serbija
 • Social Innovation Institute (SII), Lietuva
 • Adam Mickiewicz University in Poznan (AMU), Lenkija
 • Controvento Società Cooperativa Sociale (ControV), Italija
 • Catalan Association of Public Universities (ACUP), Ispanija
 • ANS Education and Consultancy Ltd (ANS), Turkija
 • University of Brescia (UNIBS), Italija
 •  University of Vechta (UoV), Vokietija
 • APOPSI Information and Communication Technology, Consulting and Training Services S.A. (APOPSI), Graikija
 • The Queen's University of Belfast, Jungtinė Karalystė
 • Corvinus University of Budapest, Vengrija
LOESS: Žinių apie dirvožemio būklę gerinimas sukuriant visuomeninę švietimo ekosistemą