Sėkmingai baigtas įgyvendinti pedagoginių stažuočių metodinių priemonių rinkinio parengimo projektas
Socialinių inovacijų institutas sėkmingai baigė įgyvendinti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) užsakymą Pedagoginių stažuočių metodinių priemonių rinkiniui parengti. Metodinės priemonės parengtos NŠA įgyvendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą „Tęsk“ (2018–2022 m.), skirtą pedagoginės stažuotės modeliui sukurti ir išbandyti, atsižvelgiant į užsienio šalių ir Lietuvos tyrėjų išvadas. Parengto metodinių priemonių rinkinio tikslas – užtikrinti sėkmingą pasirengimą stažuotei ir jos įgyvendinimą. Rinkinį sudaro keturios metodinės priemonės, skirtos:
  • stažuotojui ir mentoriui;
  • švietimo įstaigos, kurioje atliekama stažuotė, administracijai;
  • stažuotės vadovui aukštojoje mokykloje;
  • mokyklos steigėjo / savininko / priežiūros institucijai.
Metodinės priemonės skelbiamos projekto Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje:
https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-tesk/projekto-medziaga/
Sėkmingai baigtas įgyvendinti pedagoginių stažuočių metodinių priemonių rinkinio parengimo projektas