Sveikiname I. Gečienę-Janulionę apsigynus daktaro disertaciją
Gruodžio 19 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre Ingrida Gečienė-Janulionė sėkmingai apsigynė disertaciją „Migrantų indėlis kilmės šalims: Lietuvos migrantų Jungtinėje Karalystėje atvejis“ sociologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.
Disertacija rengta 2014–2019 metais Lietuvos socialinių tyrimų centre, Kauno technologijos universitete ir Vytauto Didžiojo universitete.

Disertacijos anotacija

MIGRANTŲ INDĖLIS KILMĖS ŠALIMS: LIETUVOS MIGRANTŲ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE ATVEJIS

Lietuvos visuomenės migracijos rodikliai atskleidžia tiek didelį migracijos mastą, tiek ir didelį migrantų indėlio kilmės šalies vystymuisi potencialą. Disertacija siekiama kompleksiškai išanalizuoti, kokie veiksniai turi įtakos Lietuvos migrantų prisidėjimui prie kilmės šalies gerovės. Sukurtas migrantų indėlio teorinės analizės modelis remiasi nuosekliu ir procesiniu požiūriu į migrantų indėlį ir apima migrantų indėlio veikėjus, indėlio rūšis, motyvaciją ir paskatas, indėlio perdavimo procesą: mobilizaciją, perdavimą ir poveikį. Disertacijos empirinis tyrimas remiasi kiekybinėmis užsienio lietuvių ir Lietuvos gyventojų apklausomis, interviu su lietuvių migrantais Jungtinėje Karalystėje ir trijų užsienio lietuvių indėlį skatinančių programų atvejų analize. Disertacija atskleidžia, kad aukštasis išsilavinimas, socialinė padėtis ir ryšių palaikymas su kilmės šalimi turi didesnį pozityvų poveikį indėlio teikimui nei kiti socio-demografiniai veiksniai. Taip pat indėlio teikimui svarbus dalyvavimas užsienio lietuvius vienijančiose organizacijose ir požiūris į lietuvybės išsaugojimo bei Lietuvos pažangos ir gerovės svarbą. Vyrauja altruistinė, patriotiškumu ir grąža Lietuvai paremta motyvacija bei galimybės realizuoti save, panaudoti savo žinias ir patirtį motyvacija. Disertacijoje atskleista, kad daugiau nei pusė šalies gyventojų patiria tiesioginį migrantų indėlio poveikį, o indėlį skatinančių programų analizė parodo, kokį poveikį pritrauktas indėlis daro žmonėms, verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus institucijoms. Tyrimo rezultatai padeda tikslingiau formuoti bei efektyviau taikyti migrantų indėlį skatinančias priemones.