Naudinga medžiaga steigiantiems mokslo krautuvę
Lapkričio pabaigoje sėkmingai užbaigtas ketvirtasis SciShops projekto darbo paketas, kuriam vadovavo Socialinių inovacijų institutas, dirbdamas kartu su kitais septyniais partneriais iš skirtingų Europos šalių. Darbo paketas GENERATE buvo skirtas sukurti strategiją bendruomeninių tyrimų ir mokslo krautuvių plėtrai. Dauguma paketo rezultatų skelbiami projekto tinklalapyje adresu: https://project.scishops.eu/project-structure/. Pakete parengti penki dokumentai:
 
D4.1. Mokslo krautuvių scenarijai
Aprašomi esminiai aspektai, susiję su mokslo krautuvių veikla: Organizaciniai modeliai, Finansavimas, Infrastruktūra, Koordinuojantis personalas, Projektų įgyvendinimo personalas, Projektų tipai, Tematinė aprėptis. Aprašant kiekvieną aspektą, nurodomi galimi jo įgyvendinimo variantai, priklausomai nuo mokslo krautuvės organizacijos tipo (nepriklausoma, prie universiteto, prie įmonės veikianti mokslo krautuvė). Apžvelgiama, su kokiais iššūkiais ar plėtros galimybėmis gali būti susijęs kiekvienas iš išvardintų aspektų bei kaip jie gali paveikti tolesnę mokslo krautuvės raidą. Kiekviena naujai besikurianti mokslo krautuvė gali susidėlioti savo veikimo scenarijų, iš aprašytų variantų pasirinkdama labiausiai tinkančius  pagal savo kontekstą.
 
D4.2. Bendruomeninių tyrimų praktinis vadovas ir metodologijų rinkinys
Žingsnis po žingsnio aprašomas bendruomeninių tyrimų (community-based participatory research) projektų įgyvendinimas, ypač pabrėžiant dalyvaujamąją mokslo krautuvių projektų dimensiją. Prie kiekvieno žingsnio nurodomi įrankiai, būdai ar metodai, padedantys pasiekti geriausius projekto rezultatus.
 
D4.3. Mokslo krautuvių personalo mokymų moduliai
Sukurti šeši mokymo moduliai: Įvadas į mokslo krautuves; Mokslo krautuvių veikimo modeliai; Bendruomeninių tyrimų valdymas; Suinteresuotųjų pusių įtraukimas; Komunikacija ir viešinimas; Projektų ir poveikio vertinimas. Kiekvieną modulį sudaro nagrinėjamų temų santrauka, PowerPoint prezentacija ir interaktyvios užduotys. Pasinaudodamas mokymų moduliuose pateikta medžiaga, mokymus gali vesti bet kas, gerai susipažinęs su mokslo krautuvių veikla.
 
D4.4. Mokslo krautuvių steigimo vadovas
Vadovas aprašo įvairius aspektus, svarbius steigiant naują mokslo krautuvę ir vykdant jos veiklą, pateikia mokslo krautuvės planavimo įrankį (Science Shop Model Canvas). Atsižvelgiama į skirtingus mokslo krautuvių organizacinius modelius (nepriklausoma, prie universiteto, prie tyrimų instituto, prie įmonės veikianti mokslo krautuvė). Vadovas galėtų būti kiekvienos naujos mokslo krautuvės stalo knyga.
 
D4.5. Dalyvaujamųjų bendruomeninių tyrimų ir mokslo krautuvių gebėjimų stiprinimo strategija
Aprašoma vizija, misija ir veiksmai, siekiant plėsti mokslo krautuvių veiklą ir stiprinti jų gebėjimus vykdyti efektyvius, poveikį bendruomenėms turinčius projektus. Šioje strategijoje, atsižvelgiant į naujausias mokslo krautuvių ir jų aplinkos raidos tendencijas, nurodomos mokslo krautuvių vystymo kryptys artimiausiems dešimčiai metų.
Naudinga medžiaga steigiantiems mokslo krautuvę