SPARKS rekomendacijų pristatymas
Šių metų birželio 15 d. 14 val. Socialinių inovacijų institute vyks seminaras „Naujas požiūris į mokslo ir visuomenės santykį“. Pagrindiniai seminaro tikslai – pristatyti rekomendacijas, parengtas įgyvendinant SPARKS projektą, pasidalinti šalių patirtimi bandant priartinti mokslą prie visuomenės ir aptarti sukauptą patirtį bei ja remiantis parengtų rekomendacijų integravimo į vietos politiką ir įgyvendinimo praktikoje galimybes.

SPARKS rekomendacijos lietuvių ir anglų kalbomis.
SPARKS rekomendacijų pristatymas