Socialinių inovacijų institutas dalyvauja Horizon 2020 projekte
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėtas įgyvendinti Horizon 2020 programos projektas SciShops, kuriame kaip partneris dalyvauja ir Socialinių inovacijų institutas. 

SciShops projekto tikslas – plėsti esamą mokslo krautuvių sistemą Europoje ir už jos ribų. SciShops projekte bus išanalizuota egzistuojančių Europos ir kitų šalių mokslo krautuvių patirtis, o jos pagrindu sukurtos strategijos ir priemonės, padėsiančios skirtingoms organizacijoms įkurti mokslo krautuvę ir užtikrinti jos tęstinumą. Tarp planuojamų projekto produktų – bendruomeninių tyrimų ir mokslo krautuvių plėtros strategija, mokslo krautuvės įkūrimo ir valdymo vadovas, internetinė mokslo krautuvių ir bendradarbiavimo partnerių paieškos platforma. Įgyvendinant SciShops projektą, bus suorganizuotos dvi vasaros mokyklos ir daugiau kitų renginių, skirtų keistis patirtimi bei informuoti visuomenę apie mokslo krautuvių naudą ir jų teikiamas galimybes pilietinei visuomenei. Projekto metu jo partneriai įkurs mažiausiai dešimt naujų mokslo krautuvių, veikiančių prie universitetų arba kitų organizacijų – valstybinių ir nevalstybinių tyrimo įstaigų, privačių įmonių. SciShops komanda siekia parodyti mokslo krautuvių įkūrimo privalumus įvairioms organizacijoms, taip pat atskleisti bendradarbiavimo su mokslo krautuvėmis naudą pilietinės visuomenės plėtrai ir stiprinimui.

Projekte dalyvauja 18 organizacijų iš 12 Europos šalių: Austrijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Lietuvos, Nyderlandų, Rumunijos, Vengrijos, Vokietijos, Švedijos.
 
Projektą finansuoja Europos Komisija pagal ES Horizon 2020 Tyrimų ir inovacijų programą, sutarties Nr. 741657.

Daugiau informacijos apie projektą: www.scishops.eu.
Socialinių inovacijų institutas dalyvauja Horizon 2020 projekte