Moksliniai tyrimai bendruomenei ir su bendruomene
Bendruomeniniai dalyvaujamieji moksliniai tyrimai (community based participatory research) - tai tyrimai, kurių metu mokslininkai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir kitomis visuomenės grupėmis ieško atsakymų į joms rūpimus klausimus.
Viena iš bendruomeninių tyrimų organizavimo formų - mokslo krautuvė (science shop), prie aukštosios mokyklos veikianti arba nepriklausoma organizacija, padedanti atlikti tyrimus nevyriausybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, negalinčioms užsakyti arba savo jėgomis atlikti mokslinių tyrimų. Tokie tyrimai padeda geriau suprasti visuomenei svarbius klausimus, o jų duomenys vėliau gali būti panaudojami siekiant pokyčių visuomenėje.
 
Renginyje bus pristatoma bendruomeninių tyrimų svarba visuomenei bei mokslo ir tyrimų institucijoms, mokslo krautuvių idėja ir organizavimo principai, diskutuojama apie bendruomeninių tyrimų ir mokslo krautuvių galimybes Lietuvoje.
 
Renginio pranešėjai:
  • bendruomeninių tyrimų pradininkas Lietuvoje, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas;
  • didžiausios mokslo krautuvės Europoje atstovas Norbert Steinhaus (Bona, Vokietija);
  • pirmųjų mokslo krautuvių Lietuvoje vadovės Ingrida Gečienė (Socialinių inovacijų institutas) ir Ana Aleknavičienė (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija). 
 
Reginys skirtas mokslininkams ir tyrėjams, aukštųjų mokyklų, tyrimo institutų, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovams. 
 
Norinčius dalyvauti, prašome užsiregistruoti iki kovo 19 d. užpildant šią formą.  
 
RENGINIO PROGRAMA
2018 m. kovo 22 d., 09:30
Viešbutis Artis, Totorių g. 23, Vilnius

09:15-09:30 Registracija, kava
09:30-09:35 Įžanga. Ingrida Gečienė, Socialinių inovacijų institutas
09:35-10:00 Bendruomeniniai dalyvaujamieji tyrimai Lietuvoje. Prof. dr. Arūnas Poviliūnas, Vilniaus universitetas
10:00-11:30 Mokslo krautuvės Europoje: geroji patirtis. Mokslo krautuvių tinklas "Living Knowledge" (anglų k.). Norbert Steinhaus, Bonn Science Shop
11:30-12:00 Kava ir užkandžiai
12:00-12:20 Mokslo krautuvių Lietuvoje patirties pristatymas. Ingrida Gečienė, Socialinių inovacijų institutas ir Ana Aleknavičienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
12:2 0-13:00 Diskusija: bendruomeninių dalyvaujamųjų tyrimų ir mokslo krautuvių galimybės ir iššūkiai Lietuvoje
 
Moksliniai tyrimai bendruomenei ir su bendruomene