Socialinio verslumo mokymai
2017 metų spalio 14 d. Socialinių inovacijų institutas pradeda vykdyti mokymus „Socialinio verslumo ugdymo programa“. Mokymai finansuojami iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai skirtų valstybės biudžeto lėšų pagal sutartį su Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centru Nr. V9-80.

Mokymai skirti nevyriausybinių organizacijų atstovams bei besidomintiems socialinio verslo kūrimu. Pagrindinės mokymų temos: socialinio verslumo ir socialinių inovacijų samprata, socialinių verslo idėjų paieška ir vystymas, lyderystė ir komandos formavimas, finansinis planavimas ir tvarumas, matomumo bei socialinio poveikio didinimas. 
 
Mokymų dalyviai įgys socialinio verslumo bendrąsias kompetencijas, padėsiančias kurti socialinę (ne tik privačią) naudą, atpažinti ir pasitelkti naujas galimybes, įsitraukti į nuolatinį inovacijų ir mokymosi procesą.
 
Siekiant padidinti šios programos mokymų prieinamumą įmonių, NVO atstovams, Socialinių inovacijų institutas šios programos pagrindu numato parengti nuotolinio mokymosi programą ir teikti nuotolinius mokymus nepriklausomai nuo gyvenamosios vietovės.
Socialinio verslumo mokymai