FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030 projekto metu buvo sukurta FOOD 2030 platforma – tvarus tinklas, mobilizuojantis įvairias suinteresuotąsias šalis per susietą struktūrą miestų, regionų ir šalių Europos lygiu. Projektas yra struktūrizuotas ir laipsniškas, susidedantis iš keturių etapų. 
 

Atsižvelgiant į besikeičiantį EK FOOD 2030 politikos reguliavimą, projekto veikla – lanksti, reaguojanti, įtrauki, efektyvi, novatoriška, kurianti pridėtinę vertę ir palaikanti EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato FOOD 2030 politiką. 

FOOD 2030 platforma remiasi trimis tarpusavyje susijusiomis struktūromis: 
  1. ES Think Tank susieja Europos Komisiją su FOOD 2030 platforma. 
  2. Strateginės laboratorijos derina mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką bei programas dėl maisto ir mitybos saugumo. Jos kuria ir plečia esamus nacionalinius ir regioninius tinklus.
  3. Miesto laboratorijos kuria ir bando į veiksmus orientuotus mokymus studentams, vartotojams, tyrėjams ir specialistams. 
Kas yra Miesto laboratorijos ir Maisto laboratorijos

FIT4FOOD2030 Miesto ir Maisto laboratorijos vienija politikos formuotojus, tyrėjus, pedagogus ir piliečius, kad galėtų vystyti FOOD 2030 vizijas. Svarbus tikslas – plėtoti ir išbandyti praktinį (ne)oficialų studentų, tyrėjų ir specialistų mokymą. Daugiau apie FIT4FOOD2030 projektą: https://fit4food2030.eu


FIT4FOOD2030