SciShops - InSPIRES apklausa
SciShops ir InSPIRES projektais siekiama įvairiose Europos šalyse įsteigti naujų mokslo krautuvių. Mokslo krautuvės yra bendruomeninių tyrimų forma, kai bendram problemų sprendimui sutelkiami mokslininkai ir nevyriausybinės bei visuomeninės organizacijos. Atliekant mokslo krautuvių tyrimus, tyrimo klausimus pasiūlo pačios nevyriausybinės ar visuomeninės organizacijos, kurios taip pat aktyviai dalyvauja visame tyrimo procese.

Norėdami geriau pagrįsti projekto veiklas, atliekame šią apklausą. Jos duomenys padės mums geriau suprasti skirtingų grupių poreikius, motyvaciją ir nuostatas.

Atsakydami į klausimus užtruksite vos 5 minutes. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą – mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Apklausą rasite čia


Kas yra bendruomeninis mokslinis tyrimas?
Bendruomeninis mokslinis tyrimas – tai tyrimas, kurio metu mokslininkai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir kitomis visuomenės grupėmis. Tyrimas padeda geriau suprasti visuomenei svarbius klausimus, o jo duomenys vėliau gali būti panaudojami siekiant pokyčių visuomenėje.

Kas yra mokslo krautuvė?
Mokslo krautuvė – prie universiteto ar kitos tyrimų įstaigos veikianti arba nepriklausoma organizacija, padedanti atlikti tyrimus nevyriausybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, ieškančioms konkrečių problemų sprendimų, bet negalinčioms užsakyti arba savo jėgomis atlikti mokslinių tyrimų.

Dalyvavimo sąlygos
Jūsų pateikti duomenys bus naudojami tyrimo tikslais aukščiau minėtuose projektuose. Analizuojant apklausos rezultatus, bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys. Garantuojame visišką Jūsų atsakymų anonimiškumą ir duomenų apsaugą.

Kontaktinė informacija
Jei turėtumėte klausimų dėl apklausos, prašome susisiekti su Ingrida Gečiene, VšĮ Socialinių inovacijų institutas, el. paštas: info@sii.lt, tel. +370 686 21641.

SciShops projektą finansuoja Europos Sąjungos Horizon 2020 Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, sutarties Nr. 741657. Daugiau informacijos rasite projekto tinklalapyje adresu www.scishops.eu.

InSPIRES projektą finansuoja Europos Sąjungos Horizon 2020 Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, sutarties Nr. 741677. Daugiau informacijos rasite internete adresu www.livingknowledge.org/projects/inspires/ 
 
SciShops - InSPIRES apklausa