SciShops

SciShops projekto tikslas – plėsti esamą mokslo krautuvių sistemą Europoje ir už jos ribų.
 
Mokslo krautuvė – prie universiteto ar kitos tyrimų įstaigos veikianti arba nepriklausoma organizacija, padedanti atlikti tyrimus nevyriausybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, ieškančioms konkrečių problemų sprendimų, bet negalinčioms užsakyti arba savo jėgomis atlikti mokslinių tyrimų.
 
SciShops projekte bus išanalizuota egzistuojančių Europos ir kitų šalių mokslo krautuvių patirtis, o jos pagrindu sukurtos strategijos ir priemonės, padėsiančios skirtingoms organizacijoms įkurti mokslo krautuvę ir užtikrinti jos tęstinumą. Tarp planuojamų projekto produktų – bendruomeninių tyrimų ir mokslo krautuvių plėtros strategija, mokslo krautuvės įkūrimo ir valdymo vadovas, internetinė mokslo krautuvių ir bendradarbiavimo partnerių paieškos platforma. Įgyvendinant SciShops projektą, bus suorganizuotos dvi vasaros mokyklos ir daugiau kitų renginių, skirtų keistis patirtimi bei informuoti visuomenę apie mokslo krautuvių naudą ir jų teikiamas galimybes pilietinei visuomenei. Projekto metu jo partneriai įkurs mažiausiai dešimt naujų mokslo krautuvių, veikiančių prie universitetų arba kitų organizacijų – valstybinių ir nevalstybinių tyrimo įstaigų, privačių įmonių. SciShops komanda siekia parodyti mokslo krautuvių įkūrimo privalumus įvairioms organizacijoms, taip pat atskleisti bendradarbiavimo su mokslo krautuvėmis naudą pilietinės visuomenės plėtrai ir stiprinimui.
 
SciShops projektą sudaro šešios pagrindinės dalys:
 
ASSESS: Įvertinti Europos ir tarptautinių mokslo krautuvių požymius, dalyvius, poveikį, mokslo krautuvių veiklą skatinančius veiksnius ir trukdžius.
 
IDENTIFY: Identifikuoti ir įtraukti į bendruomeninius tyrimus įvairias visuomenės organizacijas, siekiant skatinti žinių mainus tarp mokslo krautuvių ir visuomenės.
 
ELABORATE: Sukurti gerą bendruomenių tyrimų ir žinių mainų strategiją, parengti veiklos vadovus ir rekomendacijas, kaip įkurti naują mokslo krautuvę ir užtikrinti jos veikos tęstinumą.
 
BUILD: Sukurti internetinę platformą, kurioje bus pristatoma geriausia mokslo krautuvių patirtis, mokslo krautuvių ir bendradarbiavimo partnerių paieškos įrankiai.
 
CONCEPTUALIZE: Konceptualizuoti ir suorganizuoti vasaros mokyklas ir mokslo kavines, įtrauksiančias studentus ir lektorius iš tų pačių sričių, bet skirtingų geografinių regionų.
 
ESTABLISH: Remiantis projekte sukauptomis žiniomis, patirtimi ir parengtais veiklos vadovais, įkurti mažiausiai dešimt naujų mokslo krautuvių, veikiančių prie skirtingo tipo organizacijų.
 
Projekte dalyvauja 18 organizacijų iš 12 Europos šalių: Austrijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Lietuvos, Nyderlandų, Rumunijos, Vengrijos, Vokietijos, Švedijos.
 
Socialinių inovacijų institutas yra projekto dalies ELABORATE koordinatorius.
 
Projektą finansuoja Europos Komisija pagal ES Horizon 2020 Tyrimų ir inovacijų programą, sutarties Nr. 741657.
 
Daugiau informacijos apie projektą: www.scishops.eu.

Daugiau informacijos apie Socialinių inovacijų instituto mokslo krautuvę: http://www.sii.lt/mokslo-krautuve.htm
 


SciShops