Psichologinė parama kūdikių netekusioms šeimoms ir su nėščiųjų priežiūra susijusiam medicinos personalui Lietuvos medicinos įstaigose: inovatyvių priemonių paieška

Lietuvos viešojoje erdvėje vyraujantis diskursas atkreipia dėmesį į egzistuojančią šeimų, patyrusių savo vaikelių netektį ir prižiūrinčio medicinos personalo bendravimo problemą. Šiame diskurse dažniausiai paminimas bendravimo aspektas siejamas su nepagarbiu ar netinkamu gydytojų elgesiu su šeimomis, patiriančiomis savo vaikelių netektį. Tai iškelia gydytojų nepakankamo psichologinio pasiruošimo bei bendrai psichologinės pagalbos šeimoms trūkumą. Iš kitos pusės šis diskursas mažai atspindi gydytojų išgyvenimus ir patirtis naujagimių netekties atvejais, tačiau jiems ne mažiau reikalinga psichologinė pagalba tokiais atvejais. Šiuo atžvilgiu, diskursas atskleidžia poreikį ištirti psichologinės paramos pakankamumą abiem pusėm bei pasiūlyti naujas priemones pagerinti padėtį. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti psichologinės paramos kūdikių netekusioms šeimoms ir su nėščiųjų priežiūra susijusiam medicinos personalui pakankamumą ir poreikį naujoms šios paramos priemonėms.

Tyrimo uždaviniai:
  1. Išsiaiškinti, kokia psichologinė pagalba yra prieinama kūdikių netekusioms šeimoms ir medicinos personalui kūdikių pacientų mirties atvejais;
  2. Išsiaiškinti, kokios papildomos psichologinės pagalbos priemonės yra reikalingos padedant lengviau ištverti netektį;
  3. Parengti pasiūlymus naujoms psichologinės pagalbos priemonėms.
Tyrimas atliktas Socialinių inovacijų instituto Mokslo krautuvės praktikantų ir savanorių jėgomis.


Psichologinė parama kūdikių netekusioms šeimoms ir su nėščiųjų priežiūra susijusiam medicinos personalui Lietuvos medicinos įstaigose: inovatyvių priemonių paieška