Ekologinio sąmoningumo vystymasis Lietuvoje

Šis kokybinis tyrimas vykdytas siekiant išsiaiškinti neatitikimo tarp asmens nuostatų ir jo ekologinio elgesio priežastis. Ekologinio sąmoningumo vystymosi Lietuvoje tyrimas atliktas VšĮ Baltijos aplinkos forumas užsakymu. Tyrimas atliktas Socialinių inovacijų instituto Mokslo krautuvės praktikantų ir savanorių jėgomis.
 
Tyrimu norėta sužinoti:
  • Su kuo yra siejamos ekologijos ir ekologiškos gyvensenos sampratos?
  • Kodėl yra deklaruojamos aplinkosauginės vertybės, tačiau elgiamasi kitaip?
  • Kas paskatintų elgtis kitaip? Elgtis taip, kaip deklaruojama?
  • Kaip žmogus atskiria (kaip identifikuoja), kad produktas yra ekologiškas?
  • Ar yra skirtumas tarp „natūralus“, „ekologiškas“ ir „be pavojingų cheminių medžiagų“?
  • Ar respondentai pastebi ekologiškus produktus? Ar užtenka pasiūlos?


Ekologinio sąmoningumo vystymasis Lietuvoje