SPARKS

Projektas SPARKS yra ambicingas projektas, skirtas technologinių pokyčių sveikatoje ir medicinoje temai. Juo siekiama pristatyti Atsakingų tyrimų ir inovacijų (angl. Responsible Research and Innovation) idėją ir didinti jos žinomumą visose 29 Europos šalyse. Projektas vyksta nuo 2015 m. liepos iki 2018 m. birželio.
 
Projekto metu bus surengta interaktyvi keliaujanti paroda ir 230 inovatyvių įtraukiančių renginių: mokslo kavinės, trumpalaikės mokslo krautuvėlės, scenarijų kūrimo seminarai, meninės akcijos. Europinė projekto dimensija derinama su dideliu dėmesiu vietiniam įgyvendinimui – 29 projekto partneriai burs bendradarbiavimo tinklus savo šalyse ir pritaikys parodą bei kitus renginius vietiniam kontekstui. SPARKS metodologija pabrėžia tarpdalykinį (mokslas, menas, politikos formavimas, pramonė, tyrimai, mokslo disciplinų mokymas) ir dalyvaujamąjį požiūrį skatinant atsakingus tyrimus ir inovacijas sveikatos srityje. Tai yra labai aktuali tyrimų sritis, galinti motyvuoti piliečius ir kitas suinteresuotas grupes domėtis mokslu ir tyrimais.
 
Projektas apima ir mokymosi bei politikos formavimo dimensijas. Bus atliekama parodos lankytojų apklausa, siekiant suteikti duomenų mokslo sistemos veikėjams bei politikos formuotojams, kurie bus naudingi toliau skatinant atsakingus tyrimus ir inovacijas ir padės geriau suprasti visuomenės viziją, interesus bei pasirengimą šioje srityje.
 
Siekiant plataus poveikio, projekte naudojami keli interakcijos ir visuomenės įtraukimo lygmenys (paremti tiesioginiu dalyvavimu ir virtualūs, paremti socialinėmis medijomis). Bendras projekte dalyvaujančių organizacijų tinklas gali pasiekti milijonus organizacijų ir žmonių visoje Europoje. Manoma, kad Europos mastu parodoje apsilankys ir (arb)a kituose jos renginiuose dalyvaus apie 1 milijonas žmonių.

Lietuvoje SPARKS paroda buvo eksponuojama 2017 m. spalio-lapkričio mėnesiais. 
 
Projekto koordinatorius – Ecsite, Europos mokslo centrų ir muziejų tinklas.
 
Socialinių inovacijų institutas yra koordinuojantis partneris Lietuvoje.
 
Daugiau apie SPARKS projektą skaitykite projekto tinklalapyje.


SPARKS

Projekto dalyvių susitikimas Amsterdame


 
Projekto dalyvių susitikimas Londone