Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema

Įgyvendinant projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ buvo siekiama pabrėžti mokslo ir inovacijų svarbą, skatinti visuomenės norą ir gebėjimus suprasti bei naudoti mokslo pasiekimus kasdienybėje. Taip pat buvo ugdomi Lietuvos mokslininkų, tyrėjų gebėjimai populiarinti mokslo ir technologijų naudą bei rezultatus. 
 
Projekto metu dvidešimt Lietuvos mokslo ir technologijų institucijų išgrynino efektyviausius mokslo populiarinimo renginių rėmimo principus ir sukūrė schemą, kuri galėtų skatinti aktyvesnį mokslo populiarinimo iniciatyvų įgyvendinimą visoje Lietuvoje bei didintų informacijos apie mokslo pasiekimus prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms.

Projekto vykdytojas: Socialinių inovacijų institutas.

Projekto trukmė: 2011–2014 m.

Projekto interneto svetainė: www.mokslopopuliarinimas.lt.

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.


Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema

 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
 • Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“
 • Kauno technologijos universitetas
 • Viešoji įstaiga Kauno regioninis inovacijų centras
 • Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus
 • Vilniaus kolegija
 • Viešoji įstaiga „VU studentų investicija“
 • Viešoji įstaiga Mokslo ir technologijų populiarinimo centras
 • Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“
 • VšĮ Mokslas ir menas
 • Lietuvos biotechnologų asociacija
 • Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
 • Viešoji įstaiga „ALBIRĖJUS“
 • Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Alumnio draugija
 • Vilniaus universiteto Studentų atstovybė
 • Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
 • Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“
 • Vilniaus universitetas

Projekto metu išbandytas konkursinio mokslo populiarinimo finansavimo modelis, parengti tokiam mokslo populiarinimo finansavimui reikalingi dokumentai: 

 • Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimo sąlygų aprašas
 • Institucijos rašto (lydraščio) dėl mokslo ir technologijų populiarinimo renginio organizavimo forma
 • Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimo paraiškų vertinimo kriterijai
 • Tipinė mokslo ir technologijų populiarinimo renginio finansavimo sutartis
 • Atsiskaitymo už mokslo ir technologijų populiarinimo renginiams gautą finansavimą tvarka

Įgyvendinant projektą, surengta daugiau negu 60 mokslo populiarinimo renginių visoje Lietuvoje.