Populiarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas ir tinklo kūrimas

Paprojekčio tikslas – populiarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas ir jų subūrimas į mokslo populiarintojų tinklą.

Paprojekčio vykdytojai: Socialinių inovacijų institutas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS), Žinių ekonomikos forumas (ŽEF).

Paprojekčio trukmė: 2009 m. birželio 10 d. – 2010 m. birželio 9 d.

Bendra paprojekčio vertė – 191680,00 Lt (55514,37 Eur)

Paprojektį finansavo Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

     


Populiarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas ir tinklo kūrimas

Paprojekčio tiesioginė tikslinė grupė:

 • Nevyriausybinių organizacijų, populiarinančių mokslą, darbuotojai.
Paprojekčio netiesioginės tikslinės grupės:
 • Verslo atstovai, kurie domisi mokslo naujovių diegimu.
 • Žiniasklaidos atstovai, rašantys mokslo populiarinimo tema.
 • Visuomenės atstovai, besidomintys mokslo pasiekimais.
 • Mokslininkai, rašantys mokslo populiarinimo tema.

 • Mokymai nevyriausybinių organizacijų, populiarinančių mokslą, darbuotojams.
 • Tinklo, vienijančio mokslo populiarinimo NVO, įkūrimas.
 • Visuomenės informavimas mokslo populiarinimo tema.
 • Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tyrimas.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas.
 • Projekto administravimas.