NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo stiprinimas, plėtojant jo institucinius gebėjimus

Paprojekčio tikslas – sustiprinti NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklą, plėtojant jo institucinius gebėjimus, standartizuojant veiklas ir turimą patirtį, sukuriant NVO sektoriaus plėtrai palankią aplinką ir gebėjimus atstovauti tinklą santykiuose su politikais, ministerijų ir savivaldybių tarnautojais, skatinant tinklo finansinio savarankiškumo įgūdžius. Įgyvendinant šį tikslą, pilietinė visuomenė skatinama prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos bei tolesnio NVO sektoriaus Lietuvoje vystymosi.

​Paprojekčio vykdytojas: VšĮ Socialinių inovacijų institutas

Paprojekčio trukmė: 1,5 metų (nuo 2013.01.08 iki 2014.07.08).

Paprojektis finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo lėšomis.


NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo stiprinimas, plėtojant jo institucinius gebėjimus

Paprojekčio tikslinės grupės:

 1. VšĮ Socialinių inovacijų institutas kaip skėtinė organizacija;
 2. NVO tinklo nariai;
 3. Kitos NVO, prisidedančias prie mokslo rezultatų sklaidos.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Parengtos trys studijos: „NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, vaidmens stiprinimas, darant įtaką švietimo ir mokslo politikai“, „Šveicarijos ir kitų užsienio šalių NVO sektoriaus gebėjimų dalyvauti viešojoje politikoje ir sprendimų priėmimo procese geroji praktika bei praktinės pritaikymo Lietuvos NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo atvejui galimybės“ ir „Šveicarijos ir kitų užsienio šalių NVO sektoriaus lėšų paieškos ir generavimo geroji praktika bei praktinės pritaikymo NVO tinklui galimybės“;
 • Sukurta NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, bendradarbiavimo su vietos savivaldos institucijomis bei kitomis NVO metodologija;
 • Parengtos dvi strategijos: „NVO tinklo gebėjimų dalyvauti viešojoje politikoje ir sprendimų priėmime strategija“ ir „NVO tinklo lėšų pritraukimo ir generavimo veiklų strategija“;
 • Parengti ir išplatinti mokslą populiarinantys pranešimai internetiniuose portaluose bei elektroninėje komunikacijos erdvėje;
 • Pravesti NVO tinklo narių mokymai;
 • Praplėstas NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklas.
Projekto rezultatai viešinimo srityje:
 • Parengta NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo komunikacijos strategija;
 • Sukurtas NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo įvaizdžio paketas;
 • Parengti ir išplatinti NVO tinklą viešinantys bukletai;
 • Parengti ir išplatinti NVO tinklą viešinantys elektroniniai leidiniai;
 • Sukurtas ir išplatintas NVO tinklo informacinis viešinamasis filmukas.