Muziejai ir mokyklos aptarė bendradarbiavimo ateitį
Š. m. balandžio 16 d., ketvirtadienį LR Prezidentūros Kolonų salėje vyko apskritojo stalo diskusija „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo ateitis“. Diskusijoje dalyvavo LR Prezidentūros, Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, Lietuvos muziejų asociacijos nariai ir švietimo bei kultūros bendruomenių atstovai.
Diskusijos metu buvo pristatytos Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir strateginės plėtros gairės bei projekto „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ įgyvendinimo retrospektyva. Aptarti tolesnės tvarios partnerystės kūrimo principai.

Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, pradėdama diskusiją atkreipė dėmesį, jog simboliška, kad nuo 2011 m. Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis įgyvendinamas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis“ finišuoja Prezidentūroje, nes čia prieš 3 metus vykęs projekto veiklų aptarimas suteikė jam pagreitį. „Šiandien svarbiausias klausimas – ateitis. Kultūra ir švietimas yra to paties ugdymo proceso dalys. Edukacinių programų svarbą jau suvokia ir švietimo įstaigos. Muziejai yra pasirengę žengti toliau ir padėti mokytojams ugdyti kvalifikaciją, kad jie į muziejus ateitų jau pasirengę bendram darbui“, – sakė O. Žalienė.

,,Muziejuose sukauptos autentiškos meno vertybės ir istorijos artefaktai – viena geriausių mokymo priemonių ugdant išsilavinusį, savarankiškai mąstantį už savo ir tautos ateitį atsakingą Lietuvos pilietį. Kviečiu mokyklas naudotis muziejininkų paruoštomis edukacinėmis programomis, aktyviau dalyvauti kūrybiniame procese išsakant šiuolaikiniam švietimui aktualias problemas. Tikiuosi, kad muziejų siūlomos paslaugos ilgainiui taps integralia mokymo programų dalimi, be kurios neįsivaizduosime šiuolaikiško švietimo proceso“, – pabrėžė kultūros viceministras Romas Jarockis.

Ekspertai dr. Deividas Vijeikis (Probaltic Consulting), Ingrida Gečienė (Socialinių inovacijų institutas) ir dr. Lilija Kublickienė (Lietuvos socialinių tyrimų institutas) pristatė muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo strategines kryptis ir uždavinius 2015–2025 metams. Dr. Deividas Vijeikis pažymėjo, kad „Lietuva neblogai žengia prognozuodama savo veiksmus ir kurdama edukacines priemones bei skatindama muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą. Yra sričių, kur galima būtų pasimokyti iš užsienio šalių patirties. Tačiau dėliojant žingsnius į ateitį reikia nepamiršti, kad negalima iš karto peršokti prie užsienio šalies modelio, kurį per daugelį metų susikūrė Danijos, Jungtinės Karalystės muziejai. Parengta strategija numato, kokius žingsnius reikia daryti pirmiausia, ką galima daryti jau šiandien ir kokia mūsų vizija po dešimties metų bei kokio galutinio rezultato mes galime tikėtis. Ji yra pakankamai geras pagrindas tolimesniam darbui, nes yra paremta visų suinteresuotų šalių susitarimu“.

Dar prieš susitikimą Prezidentūroje pakalbinta švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina pasidžiaugė tuo, kad „muziejai ir mokyklos jau turi bendradarbiavimo tradicijas. Tobulėja muziejininkų parengtos ekspozicijos, atliepiančios mokyklų bendruomenių lūkesčius, ir tai keičia mokytojų nuomonę, kad muziejus – tai tik savo vidinį gyvenimą gyvenanti institucija. Gražus ir nepareikalavęs didelių finansinių išteklių bendradarbiavimas vyko per akciją „Lietuvai ir man“, kada nacionalinis Lietuvos dailės muziejus sulaukė rekordinio lankytojų – mokinių skaičiaus. Pamokos turėtų dažniau vykti muziejuose, o šie vaikams parengti daugiau įvairių edukacinių programų, skatinančių pilietiškumą, patriotiškumą ir kūrybiškumą“.

Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza atkreipė dėmesį į tai, jog „muziejai jau antrą dešimtmetį vykdo aktyvias edukacines programas, kurios yra labai populiarios tarp Lietuvos gyventojų, netgi svečių iš užsienio. Muziejų patirtis yra labai įvairialypė ir mes tikimės, kad po šio susitikimo mūsų patirtį perims Švietimo ir mokslo ministerijos įstaigų specialistai ir ją bus galima pritaikyti ateityje, kuriant šiuolaikišką įdomią interaktyvią edukacinę veiklą, skirtą jauno kūrybingo žmogaus ugdymui“, – dalinosi įžvalgomis R. Balza.

Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės finansuojamame Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ dalyvauja muziejai – projekto partneriai – Lietuvos dailės, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejai, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos aviacijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos energetikos, Literatūrinis A. Puškino, A. Baranausko ir A. Vienuolio–Žukausko memorialinis, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Rokiškio krašto, Kretingos, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejai ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, vienijanti keturis memorialinius muziejus (V. Krėvės, B. Grincevičiūtės, V. Mykolaičio–Putino ir Venclovų).
 
Muziejai ir mokyklos aptarė bendradarbiavimo ateitį