Socialinių inovacijų institutas organizavo kompetencijos kėlimo mokymus Šiaulių jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms
Šių metų balandžio 12 dieną, Socialinių inovacijų institutas Šiaulių jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms organizavo mokymus tema „Kaip regionuose efektyviai vystyti NVO sektorių bei sustiprinti NVO vaidmenį visuomeninėje ir viešosios politikos srityje“.

Šiaulių universiteto bibliotekoje vykusiuose mokymuose dalyvavo: Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“, jaunimo reikalų tarybos, Lietuvos skautijos Šiaulių tunto, Jaunimo organizacijos DARBAS, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos bei Šiaulių vyskupijos centro atstovai. Socialinių inovacijų instituto ekspertai pasidalino savo sukauptomis žiniomis su jaunimu apie tai, kaip būtų galima stiprinti NVO sektorių, supažindino su NVO bendradarbiavimo svarba, užsienio šalių NVO sektoriaus padėtimi, praktinėmis NVO galimybėmis Lietuvoje, lėšų pritraukimo būdais bei mokslo populiarinimo padėtimi Lietuvoje. „Šveicarijos, Danijos ir Norvegijos pavyzdžiai parodo, kad NVO sektorius gali būti ne tik savirealizacijos vieta žmonėms, bet ir teikti paslaugas, kurti produktus bei darbo vietas. Džiaugiuosi, kad Socialinių inovacijų institutas neaplenkė Šiaulių, nes mes turime daug jaunų žmonių, sėkmingai veikiančių NVO sektoriuje, o tokie kompetencijos kėlimo mokymai tik padės sustiprinti Šiauliuose veikiančias organizacijas“ – dalinosi įspūdžiais Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Vilmantas Mockus.

Mokymai Lietuvos regionuose veikiančioms NVO organizuojami įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo remiamą paprojektį „NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo stiprinimas, plėtojant jo institucinius gebėjimus“. 


 
Socialinių inovacijų institutas organizavo kompetencijos kėlimo mokymus Šiaulių jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms