Finansuojama vis daugiau mokslo populiarinimo renginių
Moksline veikla užsiimančios ir ją norinčios populiarinti institucijos sulaukė finansinės paramos. Socialinių inovacijų institutas kartu su partneriais atrinko dvidešimt renginių finansavimo paraiškų. Kaip ir pirmajame etape, kiekvienai iš jų bus skirta iki 16 tūkstančių litų. Konkurso rengėjai pastebi, kad šįkart didesnio dėmesio sulaukė ne tik valstybiniame sektoriuje, bet ir įmonėse vykdomi moksliniai tyrimai bei technologijų plėtra.

Projektu siekiama didinti visuomenės susidomėjimą Lietuvoje atliekamais moksliniais tyrimais ir gerinti mokslininkų gebėjimus pristatyti savo tiriamuosius darbus. Renginių finansavimas skirtas išbandyti projektu kuriamą mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo sistemą.

„Antrajam renginių finansavimo ciklui pateiktos paraiškos buvo įvairesnės, sulaukėme daugiau originalių mokslo populiarinimo renginių idėjų, vis išradingesnės ir siūlomos mokslo populiarinimo renginių priemonės, kuriomis palnuojama sudominti visuomenę. Analizuojant pareiškėjų projektus tampa akivaizdu, kad net ir nedideli pinigai gali efektyviai suartinti mokslą ir visuomenę. O dėmesys privačiame sektoriuje kuriamai mokslo vertei – padeda visuomenei suvokti investicijų į šią sritį svarbą“, – rezultatus komentuoja konkursą organizuojančio Baltijos pažangių technologijų instituto direktorius dr. Tomas Žalandauskas.

Organizatoriai džiaugiasi, kad mokslo ir technologijų populiarinimo renginius rengs įvairios organizacijos. Tai ir bendrojo lavinimo mokyklos, gimnazijos, universitetai, kolegijos, asociacijos ir viešosios įstaigos. Ne mažiau svarbu, pasak rengėjų, yra ir tai, kad renginiai vyks visoje Lietuvoje – ne tik akademiniuose miestuose ir didmiesčiuose, bet ir Jonavoje, Marijampolėje, Plungėje, Raseiniuose, Ukmergėje.

Finansuojami humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslams populiarinti skirti renginiai. Vyks mokslo savaitės, dirbtuvės, bus rengiamos stovyklos, žaidimai, stebėjimai, mugės, ekskursijos ir kiti renginiai.

Projekto tikslas – prisidėti prie mokslo svarbos propagavimo, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti bei naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus, ugdyti Lietuvos mokslininkų, tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimus.
   
Projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ įgyvendina viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas. Kuriant mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistemą, norima atspindėti kuo įvairesnę mokslo populiarinimo patirtį, užtikrinti skaidrų ir objektyvų finansavimo procesą, todėl siekta bendradarbiavimui projekte sutelkti kuo daugiau organizacijų bei institucijų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1–3.2–ŠMM–02–V priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.


 
Finansuojama vis daugiau mokslo populiarinimo renginių