Dar galima teikti paraiškas mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimui
Lietuvos mokslo centrai, įmonių asociacijos, aukštosios mokyklos ir kitos su mokslu dirbančios organizacijos kviečiamos teikti paraiškas mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimui. Tai jau antrasis renginių rėmimo ciklas Socialinių inovacijų instituto kartu su partneriais įgyvendinamame projekte, kuriuo siekiama didinti visuomenės susidomėjimą Lietuvoje atliekamais moksliniais tyrimais ir gerinti mokslininkų gebėjimus pristatyti savo tiriamuosius darbus.

Projekto koordinatoriai ragina suskubti, nes bus priimamas ribotas skaičius paraiškų – 50, iš kurių bus finansuojama bent 20 mokslo ir technologijų populiarinimui skirtų renginių. Maksimali paramos suma vienam renginiui galės siekti 16 tūkstančių litų.

„Pirmojo mokslo populiarinimo renginių finansavimo ciklo metu dominavo renginiai orientuoti į vaikus, jaunimą ir pedagogus. Tikimės, kad šiame etape išsiplės ir mokslu besidominčių auditorija, ir mokslo populiarinimo renginių geografija, pasiekdama atokesnius miestelius, kuriuose tokių renginių vis dar stokojama“, – teigia konkursą organizuojančio Baltijos pažangių technologijų instituto direktorius dr. Tomas Žalandauskas ir priduria besitikintis, jog šįkart paraiškų teikėjai sau leis laisviau fantazuoti ir stebins kviesdami mokslą pažinti naujomis formomis bei priemonėmis.

Rengėjai primena, kad finansuojami humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslams populiarinti skirti renginiai, o jų forma gali būti pati įvairiausia: pradedant mokslų savaitėmis, mini dirbtuvėmis, žaidimais, stebėjimais, bandymais, mugėmis, stovyklomis, parodomis, ekskursijomis ar konkursais, baigiant mokslo festivaliais ar bet kokiais kitais originaliais renginiais.

Projekto tikslas – prisidėti prie mokslo svarbos propagavimo, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti bei naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus, ugdyti Lietuvos mokslininkų, tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimus.
Paraiškos priimamos iki 2013 m. birželio 14 d. 16.00 val.

Projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ įgyvendina viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas. Kuriant mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistemą, norima atspindėti kuo įvairesnę mokslo populiarinimo patirtį, užtikrinti skaidrų ir objektyvų finansavimo procesą, todėl siekta bendradarbiavimui projekte sutelkti kuo daugiau organizacijų bei institucijų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1–3.2–ŠMM–02–V priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.


 
Dar galima teikti paraiškas mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimui