Regionuose – vis daugiau mokslo ir technologijų populiarinimui skirtų iniciatyvų
Socialinių inovacijų instituto (SII) kartu su partneriais įgyvendinamame projekte Lietuvos mokslo centrai, įmonių asociacijos, aukštosios mokyklos ir kitos su mokslu dirbančios organizacijos buvo pakviestos teikti paraiškas mokslo ir technologijų populiarinimo renginių finansavimui. Pateiktų paraiškų ir jose gimusių idėjų gausa, pasak konkurso rengėjų, rodo, kad visuomenė ir mokslininkai vis labiau domisi vieni kitais, atotrūkis tarp jų mažėja, todėl jų dialogui privalu skirti daugiau dėmesio.

„Ilgą laiką mokslo pasaulis ir visuomenė gyveno iš pirmo žvilgsnio labai skirtingus ir atskirus gyvenimus. Tačiau dabar vis dažniau pastebima, kad mokslininkai dirba tik tam ir tik dėl to, kad visuomenė turi poreikių. O žmonės vis dažniau atkreipia dėmesį į tai – kiek daug išradimų juos supa. Tokiam suartėjimui reikia laiko ir įdirbio mokslininkams mokantis kalbėti apie savo darbą populiaria kalba, kuri būtų suprantama kiekvienam, o visuomenei mokantis domėtis mokslu“, – sako projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ įgyvendinančio Socialinių inovacijų instituto direktorė dr. Ingrida Gečienė.

Šiuo metu administraciniam vertinimui priimti 55 projektai. Numatoma finansuoti 20 iš jų. Maksimali paramos suma vienam renginiui gali siekti 16 tūkstančių litų. Pasak projekto įgyvendintojų – paraiškų turinys rodo, kad patrauklioms, informatyvioms ir įtraukiančioms iniciatyvoms bei renginiams milžiniškos lėšos nebūtinos.

„Konkursui pateiktuose projektuose numatoma rengti mokslo dienas ir festivalius, pristatyti sparčiai besivystančias mokslo sritis moksleiviams, studentams ir mokytojams, rengti karjeros dienas, kuriose būtų supažindinama su mokslininko profesija, taip pat organizuoti renginius iškilių mokslo asmenybių atminimui, rengti seminarus, stovyklas, susitikimus su tyrėjais“, – gautas paraiškas apžvelgia mokslo ir technologijų populiarinimo renginių konkursą organizuojančio Baltijos pažangių technologijų instituto direktorius dr. Tomas Žalandauskas, ir pastebi, kad vis daugiau iniciatyvų atkeliauja iš regionų. „Tai dėmesio reikalaujanti tendencija – negalėdami dalyvauti dažniausiai didmiesčiuose vyksiančiose šventėse – entuziastai nori mokslą „atsivežti“ į savo miestus ir miestelius“, – pasakoja dr. T. Žalandauskas. 

Kitame projekto etape numatoma finansuoti dar 20 mokslo populiarinimo renginių. Projekto tikslas – prisidėti prie mokslo svarbos propagavimo, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti bei naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus, ugdyti Lietuvos mokslininkų, tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimus.

Projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ įgyvendina viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas. Kuriant mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistemą, norima atspindėti kuo įvairesnę mokslo populiarinimo patirtį, užtikrinti skaidrų ir objektyvų finansavimo procesą, todėl siekta bendradarbiavimui projekte sutelkti kuo daugiau organizacijų bei institucijų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1–3.2–ŠMM–02–V priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.

Daugiau informacijos apie projektą www.mokslopopuliarinimas.lt
Regionuose – vis daugiau mokslo ir technologijų populiarinimui skirtų iniciatyvų