Bus ieškoma efektyviausio modelio mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimui
Socialinių inovacijų institutas (SII) pradeda įgyvendinti projektą, kurio metu bus sukurta mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo sistema. Projektas bendram darbui sutelkia dvidešimt Lietuvos mokslo ir technologijų institucijų, kurios sieks išgryninti efektyvaus mokslo populiarinimo renginių rėmimo principus ir skatinti aktyvesnį mokslo populiarinimo iniciatyvų įgyvendinimą.

„Viešasis ir privatus sektorius finansuoja pačius mokslinius tyrimus, tuo tarpu tyrimų rezultatų žinomumo didinimui, mokslo svarbos pabrėžimui ir populiarinimui vietos lieka ne tiek daug, o inovacijų ir mokslo svarba kasdieniam visuomenės gyvenimui neretai lieka neįvertinta. Būtent atotrūkis tarp mokslo pasaulio ir visuomenės paskatino kurti mokslo populiarinimo rėmimo sistemą“, – sako projektą įgyvendinančio Socialinių inovacijų instituto direktorė Ingrida Gečienė.

Projekto tikslas – prisidėti prie mokslo svarbos propagavimo, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti bei naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus, ugdyti Lietuvos mokslininkų, tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimus. Projekto metu numatoma surengti mokslo populiarinimo gebėjimų ugdymo mokymų ciklą, kuriame dalyvaus ne tik mokslininkai, bet ir pedagogai, žurnalistai, inovacijų paramos ir kitų institucijų, dirbančių su mokslo aktualijomis bei naujienomis, specialistai.

„Mokslininkai ir tyrėjai mokėdami populiariai pateikti savo mokslinės veiklos rezultatus bus įdomūs lektoriai tiek mokymo įstaigose, tiek specialiuose mokslo populiarinimo bei kituose viešuosiuose renginiuose ir šitaip, suteikdami daugiau informacijos apie savo profesiją, vykdomus mokslinius tyrimus ir leisdami visuomenei pažinti savojo darbo kasdienybę, veiklos rezultatus, didins mokslininko prestižą visuomenėje.“ – svarsto I.Gečienė.

Pasak jos, mokymuose dalyvavę pedagogai, tiesiogiai dirbantys su įvairaus amžiaus jaunimu, galės patraukliai, įdomiai ir gyvai pristatyti mokslo naujienas bei didinti susidomėjimą mokslo pasiekimais, jų taikymo galimybėmis. Su mokslinės informacijos specifika susipažinę žurnalistai galės ją populiariai pateikti žiniasklaidoje, formuoti bei ugdyti visuomenės mokslinį raštingumą. Inovacijų paramos bei kitų institucijų darbuotojai su mokslo naujienomis, mokslo vystymosi tendencijomis gebės tinkamai ir motyvuotai supažindinti verslo bei valdžios atstovus.

Projektą „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ įgyvendina viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas. Kuriant mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistemą, norima atspindėti kuo įvairesnę mokslo populiarinimo patirtį, užtikrinti skaidrų ir objektyvų finansavimo procesą, todėl siekta bendradarbiavimui projekte sutelkti kuo daugiau organizacijų bei institucijų.

Projekto partneriai: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Žinių ekonomikas forumas, Kauno technologijos universitetas, Kauno regioninis inovacijų centras, Lietuvos energetikos muziejus, Vilniaus kolegija, VU studentų investicija, Mokslo ir technologijų populiarinimo centras, „Saulėtekio slėnis“, VšĮ „Mokslas ir menas“, Lietuvos biotechnologų asociacija, Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla, Vytauto Didžiojo universitetas, Baltijos edukacinių technologijų institutas, viešoji įstaiga „ALBIRĖJUS“, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Alumni draugija, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1–3.2–ŠMM–02–V priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“.
Bus ieškoma efektyviausio modelio mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimui