Mokslo populiarinimas
Institutas, siekdamas prisidėti prie Lietuvos visuomenės mokslinio išprusimo, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į mokslą, aktyvinti visuomenės dalyvavimą mokslo populiarinimo veiklose, vykdo mokslo populiarinimo projektus ir tyrimus. Institutas yra atlikęs darbus, susijusius su mokslo populiarinimo skatinimo politika, iniciavęs ir įgyvendinęs mokslo sklaidos nevyriausybinių organizacijų tinklo kūrimo ir jų institucinio stiprinimo projektus, dalyvauja tarptautiniame Europos Komisijos finansuojamame SPARKS konsorciumo projekte, skirtame atsakingų tyrimų ir inovacijų skatinimui, prisideda prie Tyrėjų nakties Lietuvoje veiklų.

Darbai ir projektai:


Tyrėjų naktis (projektas)
Projekto partneris. Projekto vykdytojas: Baltijos pažangių technologijų institutas. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Daugiau informacijos. 
 
SPARKS: Rethinking Innovation. Together  (projektas)
Projekto koordinuojantis partneris Lietuvoje. Projekto vykdytojas: Ecsite (Europos mokslo centrų ir muziejų tinkles). Finansuojama Europos Komisijos lėšomis. 2015–2018. 
 
NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo stiprinimas, plėtojant jo institucinius gebėjimus (projektas)
Projekto vykdytojas. Finansuojama iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų. 2013–2014. 
 
Populiarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas ir tinklo kūrimas (projektas)
Projekto vykdytojas. Projektas finansuotas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų schemą. 2009–2010. 

Grįžti į veiklos sričių sąrašą.